fbpx
Moduł 1 Powitanie
Lekcja 1 Powitanie
Moduł 2 Merytoryczna strona problemu
Lekcja 1 Na czym polega problem?
Lekcja 2 Dlaczego działamy inaczej niż reszta świata?
Lekcja 3 Zmiana polega na nauce nowych rzeczy
Lekcja 4 O co walczymy - dokąd zmierzamy?
Lekcja 5 Praca na projektach
Moduł 3 Film
Lekcja 1 Praca na projektach w praktyce (FILM)